เอ็ม. ที. รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ.............

ยินดีต้อนรับสู่
M.T. RESORT ที่พักติดทะเล
บรรยากาศส่วนตัวในอ่าวทุ่งมะขามน้อย
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า(เรือเร็วลมพระยา)
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 

ทัวร์แนะนำ

บริการรับ – ส่ง
กรุณาจองล่วงหน้า  Tel : 077-558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490
เอ็ม.ที่.รีสอร์ทห่างจากเมืองชุมพร :  29  กม.
จากเมืองชุมพร ราคา รถรับ-ส่ง
 
รถไฟ No.43 100 บาท / 1 ท่าน
(กรณีที่จองไว้ล่วงหน้า)
 
รถไฟขบวนอื่น กลางวัน : 500  บาท/เที่ยว  
รถอื่นๆ กลางคืน : 700  บาท/เที่ยว
( 1 เที่ยวไม่เกิน 4 ท่าน )

 

ตารางรถไฟ ขบวนที่ 43 และขบวน 255
รถไฟ ออกจาก. ถึง.
รถไฟ NO.43 กรุงเทพ ชุมพร
08.05 A.M. 02.19 P.M.
รถไฟ NO.255 ธนบุรีย์ ชุมพร
07.25 A.M. 04.54 P.M.

 

M.T.RESORT TRANSFER  SERVICE
From
Dept.
Arr.
To
REMARK
M.T.Resort
05.00
05.00
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
08.30
10.30
15.00
17.00
Krabi
Aow Nang
Rai Lay
PP Island
Lanta Island
Suratthani Airport
Khoa Suk
Trang
Satoon
Van
Van
Van+Longtail Boat
Van
Van
Van To Airport Suratthani
Van+Suratthani Bus
Van
Van
M.T.Resort
12.00
12.00
 
17.00
17.30
18.00
19.00
11.30
15.45
17.20
19.20
20.20
20.30
23.30
Krabi
Aow Nang
Rai Lay
Lanta Island
PP Island
Suratthani Airport
Khoa Suk
Khoa Lak
Phuket
Trang
Had Yai
Van
Van
Van+Longtail Boat
Van
Van+PP Boat (Krabi1Night)
Van To Airport Suratthani
Van+Suratthani Bus
Van+Krabi Bus
Van
Van
Van

 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

เอ็ม.ที. รีสอร์ท
 13 ม.3  ทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี  อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077- 558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490  Fax : 077-558096
E-mail: mt-resort@hotmail.com
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( ท่าเรือเร็วลมพระยา )