เอ็ม. ที. รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ.............

ยินดีต้อนรับสู่
M.T. RESORT ที่พักติดทะเล
บรรยากาศส่วนตัวในอ่าวทุ่งมะขามน้อย
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า(เรือเร็วลมพระยา)
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 

ทัวร์แนะนำ

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการจองและชำระเงินมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. การจองล่วงหน้าได้ที่ช่องทางดังนี้ :
  1. ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID : ในเวลา 07.00 – 20.00 น.ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
  21 063-5109429    
  21 089-5052490
  21 Office : 077-558152-3 ในเวลา 07.00-21.30 น. ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
  2. E-mail : mt-resort@hotmail.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโดยตรงที่เบอร์
    Hotline : 063-5109429 , 089-5052490 , ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
 
 2. การชำระเงิน :
    1. การชำระตามโปรแกรมต่างๆ แบ่งการชำระเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
  อัตราการชำระเงิน
  - ห้องพัก , ตั๋วเรือ และ One Day Trip  ชำระเงิน  100%  
  - แพ็คเกจทัวรชำระเงิน  50% 
  - โปรแกรมทัวร์ต่างๆ ชำระเงิน 50%
  - แพ็คเกจอาหาร ชำระเงิน 50%
  - ชำระ 50% ในวันที่ท่านทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
**เนื่องด้วยทางรีสอร์ท ต้องการทราบจำนวนที่แน่นอน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่น อีกทั้งรีสอร์ทได้เตรียมบริการ และ อาหารให้เพียงพอต่อลูกค้าทุกท่าน
ชื่อบัญชี :   แก้วตา   มยาเศส  
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาปากน้ำชุมพร บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 920-2-00459-5
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการชำระเงิน โปรดชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร 1 บัญชีนี้เท่านั้น
 
 3. เมื่อทำการโอนเงินแล้ว :
  ID Line ของ reservation หรือ ID: 0635109429   
  แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 077-558096  
  Scan สลิปใบโอนเงินมาที่ E-mail : mt-resort@hotmail.com
**กรณี ชำระเต็มจำนวน หรือชำระส่วนที่เหลือจนครบจำนวน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุฯ
     
เงื่อนไขการจอง :
  1. การโทรศัพท์ถือเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลเท่านั้นมิใช่การจอง และจะถือว่ามีการจองเมื่อท่านได้ชำระเงินตามที่แจ้ง ไว้แล้วเท่านั้น
  2. เมื่อท่านได้โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง หรือแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้ที่หมายเลขโทร. 077 - 558096
  ทางรีสอร์ทจะทำเอกสารยืนยันการตอบรับการจองจากท่านตามหมายเลขเบอร์แฟกซ์หรืออีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
  หมายเหตุ : กรุณานำใบโอนเงินใบจริงมาแสดงที่ล้อบบี้เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จองในวันเข้าพัก
  3. ในกรณีลูกค้าที่ทำการโอนเงินมาแล้วและต้องการเลื่อนการจองห้องพักหรือทัวร์ทางรีสอร์ทจะตัองปฏิบัติดังนี้
 
ขั้นตอนการยกเลิกการจอง/การคืนเงิน :
1) ในกรณีลูกค้าที่ทำการโอนเงินมาแล้วและต้องการเลื่อนการจองห้องพักหรือทัวร์ทางรีสอร์ทจะตัองปฏิบัติดังนี้
1. แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
2. แจ้งน้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
หมายเหตุ : ทางรีสอร์ทจะยืนยันสิทธิการเลื่อนภายใน 24 ชั่วโมง
2) ในกรณียกเลิกห้องพักหรือทัวร์ต่างๆ มีดังนี้ 
1. มากกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง  เก็บค่าบริการ 15ของยอดเงินทั้งหมด
2. 8 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง    เก็บค่าบริการ 20ของยอดเงินทั้งหมด
3. 3 - 7 วัน ก่อนการเดินทาง    ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลือนวันเดินทางได้
4. น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการเดินทาง  เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด
หมายเหตุ :
1.  ทางรีสอร์ท จะคืนเงินหรือยืนยันสิทธิการเลื่อนการเดินทางภายใน 7 วัน หลังจาก ที่ได้รับหนังสือแจ้ง ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
2.  *กรณีเมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่มีประกาศจากหน่วยงานราชการ และ บริษัทฯ เห็นสมควร จะให้สิทธิ์เลื่อนการเดินทางภายใน 1 ปี
 
   
 
เจ้าหน้าที่เจรจาไม่สุภาพ ทุจริต หรือกระทำการในนามบุคคลอื่น
ขอความกรุณา แจ้ง 089-5052490 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

เอ็ม.ที. รีสอร์ท
 13 ม.3  ทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี  อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077- 558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490  Fax : 077-558096
E-mail: mt-resort@hotmail.com
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( ท่าเรือเร็วลมพระยา )