เอ็ม. ที. รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ.............

ยินดีต้อนรับสู่
M.T. RESORT ที่พักติดทะเล
บรรยากาศส่วนตัวในอ่าวทุ่งมะขามน้อย
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า(เรือเร็วลมพระยา)
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 

ทัวร์แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่เที่ยวชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพร
       ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรม จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้ดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดชุมพร ปรากฎว่า จังหวัดชุมพร มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความ อุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะที่ยังสมบูรณ์งดงาม สมควรได้มีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่ง ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัย ในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมป่าไม้สั่งการให้กองอุทยานแห่งชาติ (เดิม) ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวบริเวณลานชมวิวเขาเจ้าเมืองในระยะนี้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี” และดำเนินการต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่บริเวณ ปากคลองท่าจระเข้และดำเนินการต่อเนื่องมา กระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 จึงได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ตาม “ พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร”
 ที่ตังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
       ตั้งอยู่ตามพิกัดภูมิศาสตร์ ระหว่างละติจูด 10 องศา 02’18”N-10 องศา 30’05” N และลองติจูดที่ 99 องศา 07’42”E – 99 องศา 25’45”E ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 11 ตำบลใน 5 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอปะทิว ได้แก่ ตำบลสะพลี
2. อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ
3. อำเภอสวี ได้แก่ ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน
4. อำเภอทุ่งตะโก ได้แก่ ตำบลปากตะโก
5. อำเภอหลังสวน ได้แก่ ตำบลบางน้ำจืด
       พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 317 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,125 ไร่ โดยจำแนกได้เป็น
1.พื้นที่น้ำ มีพื้นที่รวมประมาณ 165,696 ไร่ หรือประมาณ 80.5% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
2. พื้นที่บก มีพื้นที่รวมประมาณ 32,156 ไร่ หรือประมาณ 19.5% ของพื้นที่ อุทยานแห่งชาติโดยพื้นที่บกประกอบด้วย พื้นที่ป่าชายเลน 17,375 ไร่ พื้นที่เกาะ 3,219 ไร่ และพื้นที่ภูเขาและพื้นที่อื่นๆ 11,562 ไร่
       อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ จด เกาะจระเข้ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ จด อ่าวท้องครก ตำบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก จด เกาะง่ามใหญ่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก จด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา – สวี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หาดทรายรีชุมพร
หาดทรายรีชุมพร
สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณอ่าวชุมพร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรประมาณ 20กิโลเมตร
หาดทรายรีชุมพร เป็นหาดทรายยาวสีขาวสะอาดตา บริเวณหาดมีที่พักและร้านอาหารบริการ ใกล้ ๆ ชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน อนุสรณ์สถานประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ หลังเก่าและที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยหินอ่อนบนเนินเขาซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเลอ่าวไทย
สวนสมุนไพรหมอพร อยู่บริเวณเชิงเขา เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีคุณค่า สืบทอดเจตนารมณ์ของ "กรมหลวงชุมพรฯ" หรือ "หมอพร" ของชาวบ้าน

สิ่งที่น่าสนใจ 
เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ มีความยาว 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือลำนี้ปลดประจำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 ต่อมาในปี พ.ศ.2522 กองทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ

เขาเจ้าเมือง เขาเจ้าเมือง ตั้งอยู่เลยหาดทรายรีไปตามทางขึ้นเขา 1 กม. เขาเจ้าเมืองเป็นภูเขาสูงริมทะเลบริเวณหาดทรายรี บนยอดเขาจึงเป็นจุดชมวิวชายหาดและเกาะต่างๆในทะเลชุมพรได้กว้างไกล เขาเจ้ามืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและชมทิวทัศน์ โดยมีศาลาหลังใหญ่ให้ชมความงามของทะเลชุมพรเป็นมุมกว้าง 180 องศา เบื้องหน้ามีเกาะมะพร้าวโดดเด่นอยู่ใกล้ที่สุดถัดไปเป็นเกาะน้อยใหญ่ เช่น เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะละวะ เกาะมาตรา กระจายอยู่ท่ามกลางทะเลสีคราม นอกจากนี้บนเขาเจ้าเมืองยังมีพืชพรรณและสมุนไพรมากมายให้ได้เดินชมกันอีก

ข้อมูลเพิ่มเติม 
มาเที่ยวชุมพรแวะสักการะ กรมหลวงชุมพร เพื่อเป็นสิริสงคลในการมาเที่ยวชุมพร แวะชมเรือรบหลวง หาดทรายรีเป็นหาดทรายขาวสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ มีร้านอาหารมากมาย 
 

 
 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

เอ็ม.ที. รีสอร์ท
 13 ม.3  ทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี  อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077- 558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490  Fax : 077-558096
E-mail: mt-resort@hotmail.com
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( ท่าเรือเร็วลมพระยา )