เอ็ม. ที. รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ.............

ยินดีต้อนรับสู่
M.T. RESORT ที่พักติดทะเล
บรรยากาศส่วนตัวในอ่าวทุ่งมะขามน้อย
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า(เรือเร็วลมพระยา)
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 

ทัวร์แนะนำ

บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
ชุมชนอนุรักษ์ดีเด่นระดับประเทศ ที่สามารถเติมหม้อข้าวของเราให้เต็มอยู่ตลอดเวลา
ท้องตมใหญ่
           หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประวัติพบเห็นมาไม่ต่ำกว่า 400ป ีมีราษฎรอาศัย
ประมาณ 170 หลังคาเรือน ประชากรในหมู่บ้านท้องตมใหญ่มีประมาณ 652 คน เป็นหมู่บ้านชายฝั่งทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านยื่นลงไปในทะเลตามเชิงเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
 
          โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อ.สวี จ.ชุมพร เป็นชุมชนเล็กๆ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาชีพหลักคือการทำประมง โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติในท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อลูกหลาน ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงที่มีความหลากหลายน่าสนใจ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านท้องตมใหญ่จึงรวมตัวกันเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ และนำทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่อย่างมาก
จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ ท้าทายให้ผู้ที่ยังไม่เคยไป อยากไปสัมผัส แล้วคุณจะรักบ้านท้องตมใหญ่ อย่างถอน
ตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียว
 
ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่
ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่
ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่
ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่
ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่ ท้องตมใหญ่
     
     
ข้อมูลและภาพ.... คุณวัชรินทร์ แสวงการ www.facebook.com/tongtomyaihomestay
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

เอ็ม.ที. รีสอร์ท
 13 ม.3  ทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี  อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077- 558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490  Fax : 077-558096
E-mail: mt-resort@hotmail.com
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( ท่าเรือเร็วลมพระยา )